สวีเดนในยุคเสรีภาพ มีกษัตริย์ไว้ทำไม

เราอาจจะบอกไม่ได้ว่าถ้ากษัตริย์ถืออำนาจแต่เพียงผู้เดียวนั้นจะทำให้เกิดการพัฒนาในสวีเดนแบบที่รัฐบาลในยุคนั้นทำหรือเปล่า แต่อย่างไรก็ตามมันมีแนวโน้มสูงว่าถ้าเป็นแบบพรรคการเมืองมาบริหารประเทศจะพยายามพัฒนาประเทศ