บทความพิเศษ: เปิดบ้านปรีดี พนมยงค์ ที่ฝรั่งเศส

92 ปี การอภิวัฒน์สยาม : “คืนสู่บ้านปรีดี” ที่ประเทศฝรั่งเศส ครอบครัวพนมยงค์ ดุษฎี และ สุดา พนมยงค์ ร่วมกับ ธนาธร พรรณิการ์ ปิยบุตร ชำนาญ อ.ชาญวิทย์ และ ส. ศิวรักษ์

อยากให้ประเทศไทยก้าวต่ออย่างไร > มุมมองคนไทยในยุโรป

สมาคมทะเลได้เรียนเชิญ คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร มาร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นของคนไทยในเยอรมนีและในยุโรป

Baan Noorg x thalay.eu : bxt [in documenta fifteen]

Reviewing Thai crisis through the arts using a ritual of democracy and letting the problems emerging then มองวิกฤติไทยผ่านงานศิลป์ ด้วยพิธีกรรมทางประชาธิปไตย ที่จะทำให้ปัญหาต่างๆลอยขึ้นมา