ความคิดผู้เชี่ยวชาญ “ความปลอดภัยไซเบอร์” : มีอะไรที่มาประยุกต์กับไทยได้บ้าง

รีวิวหนังสือ “If It’s Smart, It’s Vulnerable” โดย Mikko Hyppönen ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์จากฟินแลนด์ ซึ่งเน้นว่าทุกอุปกรณ์ที่มีความฉลาด (Smart) ย่อมมีช่องโหว่

การแก้ปัญหาหลอกลวงทางออนไลน์ในประเทศไทย: บทเรียนจากยุโรป

กระแสข่าวที่ประชาชนผู้สูงอายุโดนหลอกลวงทางออนไลน์ ทำให้มีการพูดถึงหนทางแก้ปัญหานี้ ความจริงปัญหาการหลอกลวงทางออนไลน์เป็นปัญหาที่ทั่วโลกต้องเผชิญ ประเทศไทยก็ไม่ยกเว้น

สังคมไร้เงินสด เปลี่ยน สวรรค์ของรัฐสวัสดิการ ไปเป็น Silicon Valley ของมิจจี้ : บทเรียนจากยุโรป

มีรายงานว่าจำนวนคดีฉ้อโกงผลประโยชน์จากสวัสดิการของรัฐ จาก 9,000 คดี ในปี 2014 เพิ่มเป็น 23,000 คดี ในปี 2030 นี่ก็เลยเป็นเหตุให้สวีเดนถึงกับตั้งหน่วยงานเพื่อสอดส่องเรื่องนี้โดยเฉพาะ