ปรากฏการณ์ BYD EV: ศึกการทุ่มตลาดจีนและกลยุทธ์ครองโลก

ปรากฏการณ์ดอย BYD EV หนาวมากในวันสองวันนี้ หากจะวิเคราะห์แล้วจะประกอบด้วยปัจจัยสองส่วน ส่วนแรกคือ การทุ่มตลาดจากจีน และส่วนที่สองคือ กลยุทธ์ตั้งราคาเพื่อกำจัดคู่แข่งของ BYD เอง