อยากให้ประเทศไทยก้าวต่ออย่างไร > มุมมองคนไทยในยุโรป

สมาคมทะเลได้เรียนเชิญ คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร มาร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นของคนไทยในเยอรมนีและในยุโรป