อยากให้ประเทศไทยก้าวต่ออย่างไร > มุมมองคนไทยในยุโรป

สมาคมทะเลได้เรียนเชิญ คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร มาร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นของคนไทยในเยอรมนีและในยุโรป

Event: มองการศึกษาไทยกลับมุม

วัยรุ่นเยอรมันสองคน เข้าไปอยู่ในระบบการศึกษาไทย ในลักษณะสิ่งแปลกแปลก ..ทำให้เจอกับความเอ๊ะ..อ๊ะ รายวัน ไม่ว่าจะเป็น ทำไมเราต้องยื่นเข้าแถวก่อนเข้าห้องเรียน หรือ ทำไมคุณครูต้องตรวจเล็บด้วย ??