Park by Chance?

สวนโดยบังเอิญ

รู้ยัง? กรุงเทพเนี่ยมีสวนสวยๆ เพียบเลยนะ แต่เราอาจมองไม่เห็นหรือไม่ได้ให้ความสำคัญกัน

กทม. เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่อง ผู้คนส่วนใหญ่เลยอยู่ห่างไกลจากธรรมชาติ เราควรจะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เข้ามาสัมผัสความงามของธรรมชาติที่อยู่ใกล้ๆบ้าง โดยไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในสวนสาธารณะที่จัดแต่งอย่างเป็นทางการ

ในโครงการนี้ สมาคมทะเลร่วมสนับสนุนและผลักดันการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชน นักวิชาการ และศิลปิน เพื่อช่วยลดปัญหาเชิงโครงสร้างที่เป็นอุปสรรคในการทำงานร่วมกัน

เราสนับสนุนพื้นที่ให้เกิดการเคลื่อนย้ายความคิดในการทำงานระหว่างคนไทยในประเทศและนอกประเทศ

ลองเขาไปเยี่ยมเยียนกันได้ที่ซอยอ่อนนุช กทม : https://maps.app.goo.gl/WgEPWJKNP5Rh3Bgp9?g_st=il

Reclaim & Reconnect

โครงการนี้เป็น 1 ในพื้นที่กิจกรรม “Reclaim & Reconnect เปลี่ยนพื้นที่ร้าง เป็นพื้นที่สร้าง…” On Project Training ทุนสนับสนุนภาคีผู้ริเริ่มพัฒนาพื้นที่เมืองและชุมชนสุขภาวะ เพื่อร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสรรค์โครงการนวัตกรรม 3 ด้าน ทั้งด้านการออกแบบ การบริหารจัดการธุรกิจ และการสื่อสาร ด้วยการสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการเครือข่ายพัฒนาเมืองและชุมชนสุขภาวะ (Healthy Space Alliance)

ติดตามข่าวสาร การจัดกิจกรรม และ การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ได้ที่เพจ we park และ Healthy Space Alliance

Healthy Space Alliance https://www.facebook.com/profile.php?id=100093086599098

We Park https://www.facebook.com/wecreatepark