Thanathorn and the city

คุยกับคณะก้าวหน้า ในโคเปนฮาเกน

การพัฒนาท้องถิ่น ด้วยตัวอย่างจากเมืองในยุโรป

คุยสบาย แบบมีสาระกับธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และคณะ

สมาคมทะเลได้เรียนเชิญ คณะก้าวหน้า ที่นำทีมโดยคุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ มาร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นของคนไทยในเดนมาร์กและยุโรป เป็นการคุยสบายๆ ไม่ได้คิดถึงเรื่องหนักๆ ขอให้พวกเรามีความหวังและเกิดการจุดประกาย

ร่วมส่งคำถามเข้ามาที่

Facebook: https://www.facebook.com/thalay.eu

Twitter: https://twitter.com/thalay_eu

Thanathorn and the city

การพัฒนาท้องถิ่น ด้วยตัวอย่างจากเมืองในยุโรป

การลงทะเบียน

การเข้าร่วมงานไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

เนื่องจากมีคนขอเข้าร่วมงานมาก 300 คำร้อง ซึ่งเกินความจุของสถานที่ ทางเราจึงให้สถานที่จัดงานเฉพาะผู้แสดงความจำนงเข้าร่วมงาน 200 คนแรกเท่านั้น

Update 24.08.2023 เพิ่มที่นั่งเป็น 300 ที่แล้ว ลงทะเบียนโดยเข้ากลุ่ม Facebook

https://www.facebook.com/groups/616919693915982/

กำหนดการ

อาทิตย์ 27 สิงหาคม 2023 • 13:00 – 16:00 CET • Copenhagen, Denmark

เวลาท้องถิ่นเดนมาร์ก (CET)

 • 12:45 เปิดประตูเข้างาน
 • 13:00 กล่าวเปิดงานโดยผู้ดำเนินรายการ ต้อนรับคนไทย และทีมงานคณะก้าวหน้า
 • 13:05 พูดคุยกับธนาธร โดยชินนี่
 • 14:05 คำถามเด็ด ที่ได้รับจากการโหวต online 5 คำถาม
  คำถามที่ได้รับคะแนนสูงสุดบนช่องทองของสมาคมทะเลซึ่งสามารถตอบได้จากทั้งคุณธนาธรและคณะก้าวหน้า
 • 14:35 พัก 10 นาที
 • 14:45 เลือกสุ่มคำถาม จากผู้ร่วมงาน 5 คำถาม
  รับคำถามจากผู้ร่วมงานและรวบรวมใส่กล่อง 
 • 15:15 คำถามสด ที่ได้จากคนในงาน ด้วยการยกมือถาม
 • 15:45 เปิดโอกาสให้คนไทย ได้ถ่ายรูปกับธนาธร
 • 16:00 คณะก้าวหน้า เดินทางกลับ

สถานที่จัดงาน

กิจกรรมจัดที่ Copenhagen, Denmark

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมงาน

 • คณะก้าวหน้า นำโดย คุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า
 • สมาคมทะเล (ผู้จัดงาน)
 • เครือข่ายสมาคมทะเล
 • ผู้เข้าร่วมงานทั่วไป
  • นักศึกษาไทยในเดนมาร์ก
  • คนไทยที่พักอาศัยทั่วไปในเดนมาร์ก
  • คนไทยในภาคพื้นยุโรป ทั้งจาก อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส นอร์เวย์

ผู้ยื่นคำถามจากสื่อออนไลน์

 • คำถามจากสื่อออนไลน์ของสมาคมทะเล

คณะก้าวหน้า

 • ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า
 • นายกบรรจง ไชยเพชร นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน จ.มุกดาหาร
 • นายกเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
 • นายกนิระมล ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
 • นายกมาโนช พันธ์ฉลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล จ.ภูเก็ต
 • นายกนิสากร ทักษิณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนงัว จ.มหาสารคาม
 • สก.ภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย สก.เขตบางซื่อ กทม
 • ศรายุทธ ใจหลัก ผู้อำนวยการพรรคก้าวไกล
 • ยุทธนา ลุนสำโรง ผู้ประสานงานเครือข่ายภาคอีสวาน พรรคก้าวไกล
 • อัครพล ทองพูน นักนโยบายสิ่งแวดล้อมและการศึกษา มูลนิธิคณะก้าวหน้า

คณะทำงานสมาคมทะเล

 • ผู้ดำเนินรายการ
  • ดร.พิมพ์ลภัส ลี้กิจเจริญผล (ชินนี่)
 • ประสานงานและควบคุมการผลิต
  • ดร. หทัยชนก อุ่นผล
  • ภูกฤษณ์ เรืองศรีไชยะ
  • สุภชา บุตรานนท์
 • บันทึกภาพ
  • ตาล
  • ดี๋
  • Nana
  • Ningnong
  • Panana Lucid
  • Imporn Seankunkom
 • ผู้ดำเนินรายการ ดร.พิมพ์ลภัส ลี้กิจเจริญผล (ชินนี่) Shinny Pimlapas Leekitcharoenphon
 • พยาบาล
  • Rattanawalee Potiwongvanich
  • Jiraporn Potiwongvanich
 • ร้าน Ranee สำหรับการสำรองสถานที่ แม้ไม่ได้จัดงาน Ranee Udtumthisarn
 • ขนมจากคุณ Nitnoi และ คุณ Dusit Sattasuwan
 • และอีกจำนวนมาก ที่อาสามาช่วยงาน โดยไม่ได้ออกนาม
 • เชฟโจ Joey December Yothanan เชฟเอก @mc.intorsk จากร้าน Un Mercato ที่ดูแล/บริการอาหารให้ทีมงาน