20 ปี นโยบาย–เมือง–คน ส่งเสริมกันแค่ไหน?? #ครีเอท(ปากกัดตีน)ทีฟ

💬 เมืองแบบไหนที่จะสรรสร้างให้คนสร้างสรรค์ ความเป็นอยู่ในเมืองที่เราเผชิญอยู่ทุกวันๆ มันจะไปเอาโอกาส อารมณ์ที่ไหนในการสร้างสุนทรียในการสร้างสรรค์ หรือเราจำเป็นต้องสร้างสรรค์อะไรด้วยหรอ แค่อยู่ให้รอดยังยากเลยในยุคนี้

Live: 20 ปี นโยบาย–เมือง–คน ส่งเสริมกันแค่ไหน

สรรสร้างให้สร้างสรรค์

ครีเอปากกัดตีนทีฟ

🔥 Talk Series 20 ปี เศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย ไปถึงไหนกันแล้ว
ประเดิมครั้งแรก อาทิตย์ 6 มีนาคม 19.00 BKK / 13:00 CET กับหัวข้อ “นโยบาย – เมือง – คน ส่งเสริมกันแค่ไหน”

👉 แขกรับเชิญ
1) คุณปิยา ลิ้มปิติ / หัวหน้าโครงการขับเคลื่อนเมือง Urban Ally, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2) คุณธรรศ วัฒนาเมธี และคุณอัชฌา สมพงษ์ / บ้านเสงี่ยม-มณี, ทีมจัดงานสกลจังซั่น
3) คุณอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล / สมาคมทะเล, Tech Policy Advocator

ดำเนินรายการโดย ดร.กุลชา ศิริขันธ์ / สมาคมทะเล

👉 หัวข้อครั้งต่อไป Soon!

 • สร้างสรรค์แบบไหนที่รัฐจะเอ็นดู
 • เสรีภาพทางความคิดในการผลิตงานสร้างสรรค์
  💬 ร่วมตั้งคำถาม
  ได้ใน Clubhouse: คลับสมาคมทะเล
  https://www.clubhouse.com/club/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5-thalayeu
  .
  👉 เข้าร่วมชม Live ได้ที่
  📺 Twitter
  @thalay_eu
  https://twitter.com/thalay_eu
  .
  📺 Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=d_pmPW_LNwk
  .
  📺 Facebook: https://www.facebook.com/thalay.eu
  .

นโยบายเมือง-คน