โพล “นอกประเทศ”

คนไทยนอกประเทศ ขอส่งเสียงไปประเทศไทย

เราขอส่งเสียงไปไทย สำหรับการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร 2023

 • “อยากให้” พรรคไหนเป็นรัฐบาล”
 • ไม่อยากให้” พรรคไหนเป็นรัฐบาล
 • นโยบายนอกประเทศไทยที่อยากได้

การสำรวจขนาดเล็ก

เปิดให้ลงคะแนนผ่านทางเครือข่ายบน Facebook / Twitter / Instagram
ระยะเวลาการโหวต: 01 – 05.05.2023
จำนวนผู้ลงคะแนน: 78 ผู้เข้าใช้ (62 ผู้เข้าใช้ กรอกข้อมูลสมบูรณ์)

ผลโหวต

อยู่ที่ไหน

 • ต่างประเทศ: 93%
 • ประเทศไทย: 6%

“อยากให้” พรรคไหนเป็นรัฐบาล”

 • ก้าวไกล: 83%
 • เพื่อไทย: 12%
 • สามัญชน: 2%
 • ประชาธิปัตย์: 1%

“ไม่อยากให้” มาเป็นรัฐบาล

(เลือกได้สูงสุด 5 พรรค)

 • รวมไทยสร้างชาติ: 27%
 • พลังประชารัฐ: 22%
 • ภูมิใจไทย: 17%
 • ไทยภักดี: 16%
 • ประชาธิปัตย์: 15%
 • ชาติพัฒนากล้า: 1%

นโยบายนอกประเทศ

(เลือกได้สูงสุด 5 ข้อ)

 • 15% : Passport > พาสปอร์ตไทย เข้าหลายประเทศแบบง่ายๆ
 • 14%: นิรโทษกรรม > ผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมในคดี ม.112/116 ที่อยู่ต่างประเทศ
 • 14%: มนุษยธรรม > แสดงจุดยืนในเรื่องมนุษยธรรมในเวทีโลก
 • 12%: เอกสารราชการ > ช่องโหว่ของกฎหมายและระเบียบราชการที่ยุ่งยาก
 • 8%: คุ้มครอง > คุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย แรงงานไทย
 • 6%: สมองไหล > คนมีความสามารถออกนอกประเทศ – นักเรียนทุนใช้หนี้ 3 เท่า
 • 5%: สถานทูต > การบริการของสถานทูตและความโปร่งใส เพื่อประชาชน
 • 5%: โอกาส > เปิดโอกาสให้คนไทยในต่างประเทศใช้ความรู้มาพัฒนาไทย
 • 5%: เวทีโลก > การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
 • 3%: ธุรกิจจากคนไทย > ผลักดันธุรกิจนอกประเทศของคนไทย
 • 2%: เท่าเทียม > สิทธิและการดูแลคนไทยในต่างประเทศเหมือนคนในประเทศ
 • 2%: กิจกรรมระหว่างประเทศ > ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
 • 1%: เลือกตั้ง > การลงคะแนนเสียงในต่างประเทศ
 • 0%: ยังมีนอกเหนือจากนี้