นักท่องเที่ยวหันหลังให้กับประเทศไทย?

แล้วไทยจะไปสู่การท่องเที่ยวยั่งยืนได้ไหม?

เรียบเรียงจากมุมมอง SRF สื่อสวิสเซอร์แลนด์

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยกลับประสบปัญหาการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งเคยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของไทย มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวหันหลังให้ไทย ปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่

  1. เหตุการณ์ความไม่สงบ ประเทศไทยประสบปัญหาความไม่สงบ เช่นการกราดยิงในห้าง ที่หนึ่งในนั้นคือแม่ชาวจีนที่มีลูก
  2. ภาพลักษณ์ที่ไม่ดี ประเทศไทยมักถูกมองว่าเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงด้านอาชญากรรมและการค้ามนุษย์ ซึ่งส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความกังวล ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของประเทศไทย ในภาพยนตร์เรื่อง “No More Bets” เป็นเรื่องเกี่ยวกับแก๊งที่ล่อลวงชาวจีนไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบังคับให้พวกเขาเข้าสู่วงจรอาชญากรรม หนังระทึกขวัญตอกย้ำภาพลักษณ์ของไทยที่แพร่หลายอยู่แล้วในจีน ทำให้ภาพเหล่านั้นฝังแน่นในใจ
  3. การแข่งขันจากคู่แข่ง ประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย กำลังพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างก้าวกระโดด ซึ

รัฐบาลไทยได้พยายามแก้ไขปัญหาการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยว เช่น ผ่อนคลายกฎระเบียบการเข้าเมือง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และเน้นย้ำความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม มาตรการเหล่านี้อาจยังไม่เพียงพอที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวกลับมาได้ เนื่องจากปัจจัยบางประการ เช่น ภาพลักษณ์ที่ไม่ดี ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการแก้ไข

ในขณะที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกำลังบ่นถึงการขาดหายไปของชาวจีน ชาวไทยบางคนก็มีมุมมองที่แตกต่างกัน “มีคนมากมายที่นี่ที่หงุดหงิดกับนักท่องเที่ยวชาวจีน” โดยเฉพาะกลุ่มทัวร์ขนาดใหญ่จากจีนมักถูกมองว่าดังและก้าวร้าว

ชาวรัสเซียกำลังเข้ามาแทนที่

พวกเขาได้แซงหน้าชาวจีนในฐานะกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สำคัญที่สุดบนเกาะสวรรค์ภูเก็ต ปัญหาคือพวกเขายังถูกมองว่าดังและก้าวร้าวอีกด้วย นอกจากนี้ พวกเขายังตั้งรกรากในไทยและเข้าสู่ธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับชาวท้องถิ่น

ท่องเที่ยวเกินขนาด

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับปัญหาการท่องเที่ยวเกินขนาด (Overtourism) มาเป็นเวลานาน การท่องเที่ยวมากเกินไปไม่เพียงส่งผลกระทบต่อชาวท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เช่น แนวปะการัง หรือการตัดไม้ทำลายป่าอย่างกว้างขวางเพื่อก่อสร้างโรงแรม

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนกลับไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้นไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาอย่างจริงจัง เพราะ “โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด รวมทั้งโรงแรมรีสอร์ทขนาดใหญ่ ออกแบบมาสำหรับการท่องเที่ยวแบบมวลชน อุตสาหกรรมต่างๆ ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมนี้มากเกินไปที่จะละทิ้งได้”

การท่องเที่ยวมากเกินไปเป็นปัญหาที่ซับซ้อน ไม่มีคำตอบง่ายๆ รัฐบาลไทยจำเป็นต้องหาวิธีแก้ไขปัญหานี้ โดยคำนึงถึงทั้งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

เรียบเรียงจากมุมมอง SRF สื่อสวิสเซอร์แลนด์
https://www.srf.ch/news/international/massiv-weniger-touristen-ferienparadies-war-einmal-chinesen-kehren-thailand-den-ruecken