จับตาเลือกตั้ง – Election Watch

เราได้รับข้อมูลจากสมาชิก เพื่อแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข้การดำเนินการเลืองตั้ง
สรุปมาได้ดังนี้

ข้อมูลส่วนตัวหลุด

มีการเผยแพร่บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยสถานทูตไทยในรูปแบบ PDF ให้โหลดได้ทั่วไป เช่น สิงคโปร์, วอชิงตันดีซี, บัวโนสไอเรส, โตเกียว, โคเปนเฮเกน, แคนเบอรา, สต็อกโฮล์ม
การเผยแพร่รายชื่อผ่านอินเทอร์เน็ต จะสามารถถูกค้นเจอ และบันทึกจากบุคคลที่สามได้ง่าย
หลังมีคนทักท้วง บางสถานทูตได้แก้ไข และลบออกบางส่วนแล้ว แต่ยังสามารถโหลดดูบ้าง

นอกจากนี้ การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลทีสามารถระบุตัวตนได้ มีความเสียงที่จะละเมิด GDPR (General Data Protection Regulation) คือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีผลบังคับใช้ในทุกประเทศใน EU และเป็นกฎหมายที่มีความเข้มงวดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน
การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนั้นถือเป็นการละเมิด GDPR และอาจต้องรับโทษตามกฎหมายที่กำหนดไว้ เช่น ต้องชดใช้ค่าเสียหายตามที่เจ้าของข้อมูลเสียไปด้วย

ดังนั้น หากมีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล นั้นจะมีผลต่อผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก ซึ่งเราต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเราอย่างเข้มงวด และไม่ควรเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย GDPR อย่างเคร่งครัดเสมอ

ในกรณีที่สถานทูตต้องการตรวจสอบสิทธิของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การใช้งานช่องทางอื่นเช่น อีเมลหรือใช้บริการจากกรมการปกครอง เป็นวิธีที่เหมาะสมและปลอดภัยกว่าการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้แก่สาธารณชนทั่วไป

ไม่มีชื่อในประกาศ #ระบบล้ม

“มีคนรู้จักติดต่อมาหลังไมค์ตลอดเรื่องไม่มีชื่อ ลงไม่ทัน”
“เว็บไซต์ลงทะเบียนก็ล่มวันสุดท้าย คนรู้จักบ่นกันเพียบ”
การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าของประเทศไทย เป็นการให้สิทธิ์แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองได้ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครอง

หากพบว่าไม่มีชื่อในรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือลงไม่ทัน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งได้ ยกเว้นกรณีที่มีหลักฐานแสดงว่าเคยลงทะเบียนไว้แล้ว หรือมีคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรตรวจสอบข้อมูลของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อป้องกันปัญหาในการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง
https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/

แจ้งข้อมูลกลับมาไม่ชัดเจน

“สถานที่เลือกตั้ง ณ สถานทูต…. ประเทศ…”
แต่ตอนหนูเช็คสิทธิ มันขึ้นมาเลือกทางไปรษณีย์
หลายคนสับสนมากว่า ลงทะเบียนเลือกตั้งทางไปรษณีย์ แต่ดันให้ลงไปลงคะแนนที่สถานทูต
ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นเพียงการแจ้งว่า จดหมายที่ลงคะแนนเสียงต้องส่งไปที่ใด
เหตุการณ์นี้ จำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อข้อมูลของกรมการปกครองและวิธีการจัดการเลือกตั้งในแต่ละประเทศ และแจ้งข้อมูลไปยังผุ้ลงทะเบียนให้ถุกต้องและแม่นยำในหนเดียว เพื่อป้องกันการสับสน

ประกาศโดยใช้เฟสบุ๊คเป็นหลัก

ที่สังเกตสถานทูตส่วนใหญ่ประกาศโดยใช้เฟสบุ๊ค เป็นช่องทางหลัก ซึ่งบางคนไม่ใช้ Facebook
บางคนไม่เห็นเพราะอัลกอริทึมบ้าง ไม่ได้ตามเพจสถานทูตบ้าง ไม่ได้ตามข่าวเมืองไทยอยู่แล้วบ้าง คนไทยต่างแดนจึงไม่ได้ลงทะเบียนหรือลงไม่ทัน

สถานทูตควรมีฐานข้อมูลคนไทยในต่างแดนที่ปลอดภัย และอัพเดทบ่อยๆ ไม่อย่างนั้นจะติดต่อกันลำบาก หวังว่าหลังจากเลือกตั้งแล้ว สถานทูตจะมีการแก้ไขในจุดนี้

ผู้ปฏิบัติงานเหนื่อย

การส่งข้อมูลที่ล่าช้า กระทันหัน และไม่ครบถ้วน ส่งผลให้คนทำหน้าที่จัดการหน้างานต้องแบกรับภาระที่ต้องจัดเตรียมเลือกตั้งให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความลำบาก
ปัญหาเชิงโครงสร้างในการบริหารจัดการระบบราชการ เป็นกรอบและข้อจำกัดในการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นระบบข้อมูลพื้นฐาน การเตรียมงานทั้งในกรอบเวลา กฎหมายและนโยบาย ที่ไม่ได้ส่งเสริมให้มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เราสนับสนุนให้การแก้ปัญหาระบบโดยพิจารณาที่โครงสร้างของปัญหา และปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหา
เราเป็นกำลังใจและส่งแรงบันดาลใจให้กับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องเตรียมตัวเพื่อการเลือกตั้งในขณะนี้ โดยเข้าใจและยอมรับว่าทุกคนมีทรัพยากรและแง่มุมการดำเนินงานที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามทุกคนก็พยายามทำงานอย่างมืออาชีพให้สำเร็จลุล่วงตามความสามารถของตนเอง และอาจต้องพยายามทำงานในระยะเวลาที่จำกัด ผู้ปฏิบัติงานทุกคนควรได้รับการเป็นกำลังใจและสนับสนุนในการทำงานของตนเอง เพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จในการเตรียมตัวเพื่อการเลือกตั้งได้อย่างเต็มที่

เพิ่มเติม

สำหรับผู้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับสถานทูตไทยในต่างประเทศ สามารถหาข้อมูลที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศได้ที่ https://www.mfa.go.th/th/embassy-consulate/list
รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่หลุดไปจากกรณีสถานทูตไทยบางแห่ง เผยแพร่ PDF รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สามารถติดตามได้ตามโพสต์นี้ https://www.facebook.com/arthit/posts/pfbid02nDhtpEfx7N3AQoDZrbCQjaZqPNhULbTxXf4hNXLPGWVpZweYNwy9MYB97ET2BKp4l