ยุโรป แก้รัฐธรรมนูญ กันบ่อยไหม

Q: ที่นี่ #แก้รัฐธรรมนูญ กันบ่อย?

A: ก่อนหน้าก็แก้บ่อย แต่พอมี #ประชาธิปไตย มั่นคงแล้วรัฐธรรมนูญค่อนข้างนิ่งและมีการแก้ไขน้อย ไม่เขียนใหม่ทั้งฉบับ เทียบกับ Southeast Asia ที่แก้บ่อย ทำใหม่บ่อยเพราะยังเปลี่ยนผ่านอำนาจจากกลุ่มผูกขาด ไปเป็น ปชธต.

#เยอรมนี หลัง 1949 มีการแก้เพื่อรองรับการรวมชาติหลังการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินในปี 1989 หลังจากนั้นก็แก้เรื่องรัฐและรองรับโลกดิจิตอล

#สเปน หลัง 1978 เป็นปชธต มีการแก้ไขเล็กน้อยเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะ เช่น เอกราชในภูมิภาคและการรวมสหภาพยุโรป

#สหราชอาณาจักร ไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับเดียวที่ประมวลไว้ แต่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น การแบ่งอำนาจให้แก่สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ ช่วงปลายทศวรรษ 1990

#กรีซ หลังเปลี่ยนรัฐบาลทหารเป็นปชธต ช่วง 1975 มาปรับอีกที่ตอนรวมสหภาพยุโรป

#ฝรั่งเศส แก้หลายครั้งในประวัติศาสตร์ แต่หลักสุดท้ายคือฉบับปี 1958 ที่ก่อตั้งสาธารณรัฐที่ 5 เพื่อแก้ไขความไม่มั่นคงทางการเมือง ให้ระบบรัฐบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วงประธานาธิบดี ชาร์ลส์ เดอ โกลล์