นักท่องเที่ยวหันหลังให้กับประเทศไทย?

ทำไมนักท่องเที่ยวหันหลัง หันกับประเทศไทย
แล้วไทยจะไปสู่การท่องเที่ยวยั่งยืนได้ไหม? อ่านมุมมองจากสื่อสวิสได้ในนี้