สเปน Softpower สร้างใหม่

สเปนตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการผลิตภาพยนตร์และโทรทัศน์ของยุโรป

รัฐบาลสเปนเปิดตัวโครงการ “Spain Audiovisual Hub” ในปี 2564 เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ของสเปนให้เติบโตและแข่งขันได้มากขึ้น โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสเปนด้วยเงินทุน 1.6 พันล้านยูโร

โครงการ Spain Audiovisual Hub มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่

1. การสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อ รัฐบาลสเปนมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อโสตทัศน์อย่างต่อเนื่องทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน โดยให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ การฝึกอบรม และการตลาด ซึ่งส่งผลให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อโสตทัศน์ของสเปนเติบโตอย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ

2. การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ รัฐบาลสเปนมีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อโสตทัศน์ โดยร่วมมือกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส ซึ่งส่งผลให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อโสตทัศน์ของสเปนสามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น

3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงภาพยนตร์ รัฐบาลสเปนมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงภาพยนตร์ โดยจัดตั้งเส้นทางท่องเที่ยวตามสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง เช่น Star Wars และ Game of Thrones ซึ่งส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของสเปนเติบโตมากขึ้น

โครงการ Spain Audiovisual Hub มีเป้าหมายที่จะดึงดูดการลงทุนจากบริษัทต่างๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างงานใหม่และส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ของสเปนให้เติบโต

ความสำเร็จของโครงการ Spain Audiovisual Hub เป็นที่ประจักษ์แล้ว โดยในช่วง 18 เดือนแรกนับตั้งแต่เปิดตัว โครงการนี้ประสบความสำเร็จในการดึงดูดการลงทุน 1.5 พันล้านยูโร

การลงทุนเหล่านี้มาจากบริษัทต่างๆ เช่น Netflix, Amazon Prime Video และ HBO Max ซึ่งได้ประกาศแผนการสร้างหรือขยายงานการผลิตในสเปน การลงทุนเหล่านี้คาดว่าจะสร้างงานใหม่กว่า 30,000 ตำแหน่ง

นอกจากการลงทุนแล้ว โครงการ Spain Audiovisual Hub ยังรวมถึงมาตรการอื่นๆ เช่น การให้เงินอุดหนุน การสนับสนุนด้านการฝึกอบรม และการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิต

มาตรการเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ของสเปนให้เติบโตและแข่งขันได้มากขึ้น โดยคาดว่าจะสร้างงานใหม่กว่า 100,000 ตำแหน่งภายในปี 2573

สเปนมีศักยภาพที่จะกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตภาพยนตร์และโทรทัศน์ของยุโรป

สเปนมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม บุคลากรที่มีคุณภาพ และโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ดึงดูดบริษัทต่างๆ ให้มาลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ของสเปน

นอกจากนี้ สเปนยังมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นในผลงานภาพยนตร์และโทรทัศน์ของสเปนที่ได้รับความนิยมทั่วโลก

ความสำเร็จของโครงการ Spain Audiovisual Hub แสดงให้เห็นว่าสเปนมีศักยภาพที่จะกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตภาพยนตร์และโทรทัศน์ของยุโรป

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

https://spainaudiovisualhub.mineco.gob.es/en/home

https://espanadigital.gob.es/en/measure/spain-audiovisual-hub-plan

https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/news/Paginas/2021/20210324audiovisual-hub.aspx