ไม่ใช่ทุกคน จะได้มีโอกาสเลือก!

ชอบ-ไม่ชอบ ใคร > ส่ง Vote ของคุณมาได้ที่ https://thalay.eu/bkk2022poll

ขอเลือก กับเขาบ้าง

เราขอเชิญชวน

 • ผู้ต้องการส่งเสียงของตัวเองออกมา
 • ประชาชนไทยนอกประเทศ
 • คนไทยในประเทศที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง
 • ผู้อยากแสดงออก ในความชอบ-ไม่ชอบ ในตัวผู้สมัคร

กับคำถามง่ายๆ

 • อยาก ให้ใครเป็นผู้ว่า
 • ไม่อยาก ให้ใครเป็นผู้ว่า
 • อยู่ในประเทศ หรือ นอกประเทศ

หากต้องการส่งเสียงของคุณออกไป

> เราจะขยายเสียงของคุณให้

ผลการสำรวจ : เลือกตั้งเถื่อน

การสำรวจไม่ได้ควบคุมจำนวนกลุ่มตัวอย่าง เป็นเพียงการเชิญชวนให้คนไทยในและนอกประเทศได้มีโอกาสส่งเสียงออกไป

 • การโหวตเลือกผู้สมัครสามารถเลือกผู้สมัครได้ 1 คน
 • การโหวตไม่อยากได้ผู้สมัครคนได้ สามารถเลือกผู้สมัครได้มากกว่า 1 คน
 • ข้อมูลในกราฟจากผลโหวตถึงวันที่ 21 เม.ย. -18 พ.ค. 2022
 • ผู้ร่วมโหวตรวม 96 เสียง: ในประเทศ 52 คน – นอกประเทศ 44 คน