โลกนี้

คือห้องเรียน

จุดเริ่มต้น

Thalay.eu หรือ กลุ่มทะเล – เกิดขึ้นจากการสนทนาของเพื่อน 2 คน ที่ไม่ได้คุยกันนาน ในเดือน มีนาคม 2564 บนระบบ VDO Call

โลโก้ตั้งต้นของกลุ่ม

ในช่วงนั้นโลกยังอยู่ในวิกฤติไวรัสโคโรนา การคุยการผ่านระบบ VDO Call และการ Streaming เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน บทสนทนาแลกเปลี่ยนทั้งปรัชญา ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และสถานการณ์โลก ได้นำพา ชาย ที่เป็นวิศวกรในบริษัท Startup อยู่ที่เยอรมนี และ หวาน เป็นอาจารย์อยู่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยในไทยแห่งหนึ่ง ได้มีส่วนหนึ่งของบทสนทนา

เราน่าจะสามารถ เป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อองค์ความรู้ไปให้คนอื่นๆได้

องค์ความรู้ ไม่จำเป็นต้องไปแช่อยู่กับงานวิชาการ เราแต่ละคนต่างมีความรู้และมุมมองที่จะสามารถส่งต่อให้คนอื่นได้

การแค่อยู่ต่างพื้นที่ ต่างภูมิภาค ต่างวัฒนธรรม การได้มีโอกาสเข้าใจในสิ่งที่ไม่เคยรับรู้ ก็ก่อให้เกิดความรู้ได้แล้ว

ขอเพียงแต่ หาคนที่มีโอกาสจะถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้น ให้มาเจอกับ คนที่กระหายจะอยากรู้

บทสนทนาในเดือน มีนาคม 2021

นี่คือจุดเริ่มต้น ของการเปิดพื้นที่ ให้คนที่ ตั้งใจจะอุทิศและถ่ายทอดองค์ความรู้ กับ ผู้กระหายในความรู้ที่ไม่ได้อยู่ในห้องเรียน ได้มาเจอกัน

เวปไซต์ Thalay – ทะเล เกิดจากที่ หวาน ได้เสนอวิธีการตั้งชื่อกลุ่ม ที่ควรทำให้คนในต่างประเทศนึกถึงประเทศไทย ในวันนี้มี ตัวเลือ ตั้งแต่ วัด ทะเล แสงแดด หาดทราย อาหาร ไหว้ ซึ่งในสุดท้าย เรามาหยุดที่ชื่อ ทะเล

เราทุกคนต่างก็เป็นหยดน้ำ ที่ไหลมารวมกัน ในทะเล

และเมื่อมวลน้ำ ไม่ว่าจะไหลมาจากทิศไหนก็ตาม เมื่อมารวมกันแล้ว มันจะอยู่ที่ระดับเดียวกัน ไม่มีใครสูงหรือต่ำกว่ากัน

นี่เป็นปรัชญาตั้งต้นของพวกเรา

การสร้างกลุ่ม

รูปแบบการดำเนินการ ของกลุ่มทะเล ยังได้แรงบันดาลใจและส่งโมเมนตั้มมาจากโครงการ Return Project หรือโครงการสมองไหลกลับ ที่ได้จัดทำโครงการให้นักวิชาชีพไทยในยุโรปได้มีโอกาสนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเด็กชั้นประถมและมัธยมในประเทศไทย ซึ่งทางชาย ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมทำโครงการอยู่หลายครั้ง อาจกล่าวได้ว่า “รีเทิร์น” และ “ทะเล” เป็นคำที่ย้อนรอยของกันและกัน

จากจุดกำเนิดของกลุ่ม และตัวอย่างการดำเนินการของรีเทิร์น และปรัชญาที่ตกตะกอนมาในช่วงอายุของเพื่อนวัยกลางคน สมาชิกชุดเริ่มต้นจึงมาจากคนที่มีอุดมการณ์และแนวคิดที่อย่างส่งต่อโอกาส องค์ความรู้และสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่น จากนั้นจึงเริ่มขยายพื้นที่ และชวนเพื่อนฝูง ลูกศิษย์ ผู้รู้จัก ได้มีโอกาสมาใช้เวทีนี้ในการเชื่อมต่อกับองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวทุกคน และทั่วโลก โดยอาศัยเงินส่วนบุคคลของสมาชิก และการบริจาคที่เข้ามา

โลโก้ปัจจุบันของกลุ่ม

Roadmap> เปิดทะเลแห่งความรู้

กลุ่มทะเลมีเป้าหมายที่จะพัฒนากลุ่มให้เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ในช่วงเริ่มต้นยังคงดำเนินการจากกลุ่มส่วนตัวเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ เรียนรู้ และพัฒนาสร้างรูปแบบของตัวเอง โดยจะขยายให้เป็นสาธารณะมากขึ้นตามลำดับ เมื่อมีคนจัดรายการ (host) กิจกรรม (activity) ผู้ฟัง (audience) หน่วยงานที่มาร่วมงาน (organization) และผู้สนับสนุน (sponsor) ครบในแต่ละช่วงดำเนินการ

จุดหมายปลายทางของพวกเราคือ การสร้างองค์กรไม่แสวงหากำไรที่จดทะเบียนในยุโรป ซึ่งสามารถดำเนินการและขับเคลื่อนตนเองได้ทั้งนโยบายและการเงิน เพื่อส่งเสริมความรู้และสิ่งดีๆกับไปที่ประเทศไทย

Roadmap ของการพัฒนากลุ่ม

ภาระและผู้อาสา

หน้าที่ ภาระค่าใช้ที่มี และการรับภาระ