เปิดตัว thalay.eu

Thalay.eu หรือ กลุ่มทะเล – กลุ่มทะเลมีเป้าหมายที่จะพัฒนากลุ่มให้เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ในช่วงเริ่มต้นยังคงดำเนินการจากกลุ่มส่วนตัวเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ เรียนรู้ และพัฒนาสร้างรูปแบบของตัวเอง โดยจะขยายให้เป็นสาธารณะมากขึ้นตามลำดับ เมื่อมีคนจัดรายการ (host) กิจกรรม (activity) ผู้ฟัง (audience) หน่วยงานที่มาร่วมงาน (organization) และผู้สนับสนุน (sponsor) ครบในแต่ละช่วงดำเนินการ

เราน่าจะสามารถ เป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อองค์ความรู้ไปให้คนอื่นๆได้

องค์ความรู้ ไม่จำเป็นต้องไปแช่อยู่กับงานวิชาการ เราแต่ละคนต่างมีความรู้และมุมมองที่จะสามารถส่งต่อให้คนอื่นได้

การแค่อยู่ต่างพื้นที่ ต่างภูมิภาค ต่างวัฒนธรรม การได้มีโอกาสเข้าใจในสิ่งที่ไม่เคยรับรู้ ก็ก่อให้เกิดความรู้ได้แล้ว

ขอเพียงแต่ หาคนที่มีโอกาสจะถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้น ให้มาเจอกับ คนที่กระหายจะอยากรู้

บทสนทนาในเดือน มีนาคม 2021

นี่คือจุดเริ่มต้น ของการเปิดพื้นที่ ให้คนที่ ตั้งใจจะอุทิศและถ่ายทอดองค์ความรู้ กับ ผู้กระหายในความรู้ที่ไม่ได้อยู่ในห้องเรียน ได้มาเจอกัน