จน-เครียด-อีเกีย >> ศิลปะและคุณภาพชีวิตในสังคมสวีเดน

มาคุยกันว่าโครงสร้างสังคมแบบไหน ที่ทำให้คนที่ทำงานด้านศิลปะและสร้างสรรค์ สามารถพออยู่ได้

สังคมแบบไหนที่การวางแผนเรื่องเมืองเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต มาคุยกัน!

Clubhouse สมาคมทะเล: https://www.clubhouse.com/event/xjbeq75o