คุยกัน ep.3: ชาติอื่นเป็นไง เน็ตมือถือแพงไหม?

Guests

  • Arthit Suriyawongkul [Tech Policy]
  • Siravich Teevakul [Public law]

กรณีศึกษา-ยุโรป 🇪🇺

กรณีศึกษา-ไทย 🇹🇭

บทบาทของการเมือง และ Business Atmosphere ในการควบรวมกิจการก่อนหน้านี้ 📱

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทั้ง กฎหมาย และ เทคนิค ⚖️


👉 Facebook: https://www.facebook.com/thalay.eu

👉 Clubhouse: คลับสมาคมทะเล
https://www.clubhouse.com/club/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5-thalayeu

👉 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCEAnTDXWCqHegD-RHuClBxg