รีวิวสถานการณ์ LGBTQ+ 2023 ในเอเชีย อุปสรรค และ ความสำเร็จ

ในเอเชีย ภาพรวมด้านสิทธิ LGBTQIA+ ในปี 2023 มีทั้งความก้าวหน้าและความพ่ายแพ้ผสมผสานกัน
การพัฒนาการเชิงบวก ได้แก่ คำสั่งชั่วคราวของเนปาลที่อนุญาตให้มีการแต่งงานของคนเพศเดียวกันได้ ทำให้เนปาลเป็นประเทศที่สองในเอเชียรองจากไต้หวันที่รับรองการแต่งงานดังกล่าว ไต้หวันเองก็ขยายสิทธิในการจดทะเบียนสมรสให้กับผู้คนจากประเทศที่ไม่ยอมรับการแต่งงานของเพศเดียวกัน คณะรัฐมนตรีของไทยอนุมัติร่างกฎหมายการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน ซึ่งอาจจะทำให้ไทยเป็นประเทศที่สามในเอเชียที่รับรองการแต่งงานดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ยังมีความท้าทาย เช่น ในอินเดีย ศาลสูงสุดปฏิเสธการให้การสมรสเพศเดียวกัน โดยการเลื่อนการตัดสินใจไปที่รัฐสภา ทางการทหารในเกาหลีใต้ยังรักษาห้ามสัมพันธ์เพศเดียวกันภายในกองทัพ และอัฟกานิสถาน มาเลเซีย และมัลดีฟส์ ยังคงมีข้อกำหนดว่าการมีสัมพันธ์ระหว่างชายกับชายเป็นอาชญากรรม

สถานการณ์ชาติเอเชีย

ภาพรวมของการพัฒนาสิทธิของ LGBTQ+ ในเอเชียในปี 2566 ที่รายงานโดย Gay Times จาก UK เราสรุปให้ดูดังนี้

อินเดีย
ศาลฎีกาของประเทศปฏิเสธที่จะทำให้การแต่งงานเพศเดียวกันถูกต้องตามกฎหมายในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อความหวังของคู่รัก LGBTQIA+ ที่แม้จะผ่านมา 5 ปีหลังจากสิ้นสุดการห้ามมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันในยุคอาณานิคม

ศาลให้รัฐสภาตัดสินใจ โดยเห็นด้วยกับรัฐบาลนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ว่าสภานิติบัญญัติเป็นเวทีที่เหมาะสมในการตัดสินประเด็นที่ขัดแย้งนี้

เนปาล
ศาลฎีกาของประเทศหิมาลายาออกคำสั่งชั่วคราว อนุญาตให้สามารถแต่งงานเพศเดียวกันได้ในเดือนมิถุนายน และสามารถจดทะเบียนการแต่งงานเกย์ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน
เนปาลเป็นสถานที่เพียงแห่งที่สองในเอเชียที่ยอมรับการแต่งงานเพศเดียวกัน ถัดจากไต้หวัน แต่ศาลสูงสุดยังไม่ได้ตัดสินขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ไต้หวัน
เกาะที่ปกครองโดยประชาธิปไตย ในเดือนมกราคมอนุญาตให้ผู้คนจากประเทศที่ไม่ยอมรับการแต่งงานเพศเดียวกัน รวมถึงผู้อยู่อาศัยในฮ่องกงและมาเก๊า สามารถจดทะเบียนสมรสกับชาวไต้หวันได้

ญี่ปุ่น
ศาลแขวงตัดสินในเดือนมิถุนายนว่าการห้ามการแต่งงานเพศเดียวกันในประเทศเป็นรัฐธรรมนูญ ญี่ปุ่นเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวของกลุ่ม G7 ของประเทศที่ร่ำรวยที่มีกฎหมายคุ้มครองสหภาพเพศเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม คำวินิจฉัยของศาลฎีกาได้รับรองสิทธิเพิ่มเติมสำหรับชุมชนคนข้ามเพศ

ในคำตัดสินครั้งแรกเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงานสำหรับผู้คน LGBTQIA+ ศาลกล่าวว่าการจำกัดการใช้ห้องน้ำของผู้หญิงข้ามเพศในที่ทำงานของเธอนั้น “ยอมรับไม่ได้”
และในเดือนตุลาคม ตัดสินว่าการบังคับให้ผ่าตัดทำหมันเพื่อเปลี่ยนเพศตามกฎหมายนั้นไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ

ไทย
ในเดือนพฤศจิกายน คณะรัฐมนตรีไทยอนุมัติร่างกฎหมายรับรองการแต่งงานเพศเดียวกัน จะเสนอร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในเดือนปลายเดือน ธค.
หากร่างพระราชบัญญัติได้รับการรับรองจากรัฐสภาและได้รับพระบรมราชานุญาต ประเทศไทยจะกลายเป็นสถานที่ที่สามในเอเชีย หลังจากไต้หวันและเนปาล ในการรับรองการแต่งงานเพศเดียวกัน

เกาหลีใต้
ในเดือนตุลาคม ศาลรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้ยืนกรานห้ามความสัมพันธ์แบบเกย์ภายในกองทัพของตน โดยอ้างถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อความพร้อมรบทางทหารของกองทัพ ทหารเกาหลีใต้อาจต้องโทษจำคุกสูงสุดสองปีสำหรับความสัมพันธ์แบบเกย์

อินโดนีเซีย
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และสหประชาชาติแสดงความกังวลเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญาใหม่ของอินโดนีเซียซึ่งอนุมัติในเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งห้ามการมีเพศสัมพันธ์นอกการแต่งงานและห้ามการอยู่ร่วมกันระหว่างคู่รักที่ยังไม่ได้แต่งงาน

นักวิจารณ์และนักรณรงค์เพื่อสิทธิ LGBTQIA+ กล่าวว่าสิ่งนี้เป็นการทำให้ความสัมพันธ์แบบเกย์ผิดกฎหมายโดยพฤตินัยเนื่องจากการแต่งงานเพศเดียวกันไม่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศ

นอกจากนี้ ผลสำรวจของ Pew Research Center พบว่า 92% ของชาวอินโดนีเซียคัดค้านการแต่งงานเพศเดียวกัน ซึ่งเป็นอัตราการคัดค้านที่สูงที่สุดจาก 12 ประเทศในเอเชียที่รวมอยู่ในแบบสำรวจในเดือนกันยายน 2566

สถานการณ์โลก

ความคิดเห็นของสาธารณชนเกี่ยวกับสิทธิ LGBTQ+ ทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในปี 2023 กว่า 200 ประเทศได้รับรองความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันอย่างถูกกฎหมาย และมากกว่า 30 ประเทศได้รับรองการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายประเทศที่กลุ่ม LGBTQ+ ที่ยังเผชิญกับการเลือกปฏิบัติและความรุนแรง

แนวโน้มโดยรวม

ประเทศต่างๆ จำนวนมากตระหนักถึงความสัมพันธ์และการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน: ในปี 2019 ไต้หวันกลายเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ออกกฎหมายให้การแต่งงานของคนเพศเดียวกันถูกกฎหมาย นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ประเทศอื่นๆ ก็ได้ปฏิบัติตาม รวมถึงเนปาลในปี 2023

ความคิดเห็นของสาธารณชนเริ่มสนับสนุนสิทธิ LGBTQ+ มากขึ้น: ในการสำรวจของ Pew Research Center ปี 2023 ชาวอเมริกัน 71% กล่าวว่าการแต่งงานของคนเพศเดียวกันควรถูกกฎหมาย เพิ่มขึ้นจาก 47% ในปี 2021

มีการเคลื่อนไหวที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อปกป้องชาว LGBTQ+ จากการเลือกปฏิบัติ: ในปี 2023 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้มีมติยืนยันสิทธิของชาว LGBTQ+ มติดังกล่าวประณามความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่ม LGBTQ+ และเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการเพื่อปกป้องสิทธิของพวกเขา

ความท้าทายต่อสิทธิของ LGBTQ+

ยังมีอีกหลายประเทศที่กลุ่ม LGBTQ+ กลายเป็นอาชญากร ในปี 2023 มี 69 ประเทศที่ยังคงเอาผิดความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกัน ในบางประเทศ ผู้คน LGBTQ+ อาจถูกตัดสินประหารชีวิตเนื่องมาจากเรื่องทางเพศ

ผู้คน LGBTQ+ เผชิญกับการเลือกปฏิบัติในหลายด้านของชีวิต รวมถึงการจ้างงาน ที่อยู่อาศัย และการดูแลสุขภาพ ในปี 2023 71% ของชาวอเมริกัน LGBTQ+ กล่าวว่าพวกเขาเคยเผชิญกับการเลือกปฏิบัติเนื่องจากรสนิยมทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ความท้าทายที่ชาว LGBTQ+ ต้องเผชิญยิ่งเลวร้ายลง กล่าวคือ ชาว LGBTQ+ มีแนวโน้มที่จะมีชีวิตอยู่ในความยากจนและประสบปัญหาการไร้บ้านมากขึ้น พวกเขายังมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับการเลือกปฏิบัติในสถานพยาบาลอีกด้วย

แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ก็มีการเคลื่อนไหวที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อพัฒนาสิทธิ LGBTQ+ ทั่วโลก การมองเห็นกลุ่ม LGBTQ+ ที่เพิ่มขึ้นในสื่อและในสังคมกำลังช่วยเปลี่ยนจิตใจและความคิด รัฐบาลกำลังดำเนินการเพื่อปกป้องสิทธิ์ของ LGBTQ+ และมีการเรียกร้องสิทธิที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคนๆให้เพิ่มมากขึ้น

สิ่งที่สำคัญคือ ต้องสนับสนุนสิทธิ LGBTQ+ ต่อไป และผลักดันเพื่อมุ่งสู่โลกที่ทุกคนได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและให้เกียรติ

เรียบเรียงจาก

LGBTQ+ rights in Asia: Progress and setbacks in 2023
https://www.gaytimes.co.uk/life/lgbtq-rights-in-asia-progress-and-setbacks-in-2023/
LGBT people & the law
https://www.humandignitytrust.org/lgbt-the-law/
How people around the world view same-sex marriage
https://www.pewresearch.org/short-reads/2023/11/27/how-people-around-the-world-view-same-sex-marriage/